معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   قرارداد پیش فروش

دسته بندی : آموزشی , نمونه قراردادها , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : قرارداد پیش فروش

قرارداد پیش فروش
 

 تعداد صفحات :7 صفحه

دانلود - 1000 تومان

قرارداد , قرارداد پیش فروش , پیش فروش

   قرارداد بین المللی

دسته بندی : آموزشی , نمونه قراردادها , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : قرارداد بین المللی

قرارداد بین المللی
 

 تعداد صفحات :18 صفحه

دانلود - 1000 تومان

بین المللی , قرارداد , قرارداد بین المللی

   قرارداد اجاره به شرط تملیک

دسته بندی : آموزشی , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک
 

 تعداد صفحات :5 صفحه

دانلود - 1000 تومان

اجاره , اجاره شرط تملیک , شرط تملیک , قرارداد , قرارداد اجاره , قرارداد اجاره به شرط تملیک

   قانون مالک و مستاجر

دسته بندی : آموزشی , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : قانون مالک و مستاجر

قانون مالک و مستاجر
 

 تعداد صفحات :23 صفحه

دانلود - 1000 تومان

قانون مالک , قانون مالک و مستاجر , مستاجر

   انتقال سرقفلی

دسته بندی : آموزشی , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی
 

 تعداد صفحات :5 صفحه

دانلود - 1000 تومان

انتقال سرقفلی , سرقفلی

   پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

دسته بندی : آموزشی , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
 

 تعداد صفحات :21 صفحه

دانلود - 1000 تومان

بیمه عیوب , ساختمان , پرسشنامه , پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

   بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

دسته بندی : آموزشی , نمونه قراردادها , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 

 تعداد صفحات :8 صفحه

دانلود - 1000 تومان

بیمه نامه , بیمه نامه مسئولیت , بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان , مسئولیت کارفرما , کارفرما در قبال کارکنان , کارکنان

   بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

دسته بندی : قرارداد های انبوه ساز , نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران
 

 تعداد صفحات :13 صفحه

دانلود - 1000 تومان

بیمه نامه , بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران , بیمه نامه پیمانکاران , پیمانکاران

   بیمه نامه آتش سوزی

دسته بندی : قرارداد های انبوه ساز , نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی
 

 تعداد صفحات :16 صفحه

دانلود - 1000 تومان

آتش سوزی , بیمه نامه , بیمه نامه آتش سوزی

   اجاره نامه

دسته بندی : قرارداد های انبوه ساز , نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : اجاره نامه

اجاره نامه
 


 

 تعداد صفحات : 4

» ادامه مطلب ...

دانلود رایگان

اجاره نامه , شرایط اجاره نامه , قرارداد اجاره نامه , قوانین اجاره نامه , محتویات اجاره نامه
پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی