معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

دسته بندی : مدیریت , آموزشی
 

عنوان : دستنامه برنامه ریزی استراتژیک


دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
 

تعداد صفحات :159 صفحه

 


دانلود - 3000 تومان

   نکاتی پیرامون ساختمانهایی با مصالح بنایی

دسته بندی : عمران , آموزشی
 

عنوان : نکاتی پیرامون ساختمانهایی با مصالح بنایی


نکاتی پیرامون ساختمانهایی با مصالح بنایی
 

تعداد صفحات :60 صفحه

 


دانلود - 1500 تومان

بنای ساختمان , ساختمان های بنایی , مصالح بنایی , نکات بنایی , نکات ساختمان , نکاتی پیرامون ساختمانهایی با مصالح بنایی

   نمونه قرارداد اسکلت فلزی

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد اسکلت فلزی

نمونه قرارداد اسکلت فلزی
 

 تعداد صفحات :8 صفحه

 


دانلود - 2000 تومان

   نمونه قرارداد محوطه سازی

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد محوطه سازی

نمونه قرارداد محوطه سازی
 

 تعداد صفحات :4 صفحه

 


دانلود - 1500 تومان

   نمونه قرارداد مدیریت طرح

دسته بندی : آموزشی , نمونه قراردادها
 

عنوان : نمونه قرارداد مدیریت طرح

نمونه قرارداد مدیریت طرح
 

 تعداد صفحات : 26صفحه

 


دانلود - 500 تومان

   نمونه قرارداد خاکبرداری

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد خاکبرداری

نمونه قرارداد خاکبرداری
 

 تعداد صفحات :4 صفحه

 


دانلود - 1500 تومان

   نمونه قرارداد داربست فلزی

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد داربست فلزی

نمونه قرارداد داربست فلزی
 

 تعداد صفحات :6 صفحه

 


دانلود - 1500 تومان

   نمونه قرارداد سفت کاری

دسته بندی : آموزشی , نمونه قراردادها
 

عنوان : نمونه قرارداد سفت کاری

نمونه قرارداد سفت کاری
 

 تعداد صفحات :4 صفحه

 


دانلود - 500 تومان

   نمونه قرارداد پنجره upvc

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد پنجره upvc

نمونه قرارداد پنجره upvc
 

 تعداد صفحات :6 صفحه

 


دانلود - 1000 تومان

   نمونه قرارداد نمای کامپوزیت

دسته بندی : نمونه قراردادها , آموزشی
 

عنوان : نمونه قرارداد نمای کامپوزیت

نمونه قرارداد نمای کامپوزیت
 

 تعداد صفحات :6 صفحه

 


دانلود - 1500 تومان

پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی