معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   قرارداد مدیریت پروژه

سه شنبه , 03 شهریور 1394 ساعت 21:14 دسته بندی : آموزشی , عمران , معماری , مدیریت , عمران , نمونه قراردادها , قرارداد های مشارکت , قرارداد های مشاور , قرارداد های پیمانکاران , قرارداد های انبوه ساز
 

عنوان : قرارداد مدیریت پروژه

قرارداد مدیریت پروژه
 

 تعداد صفحات : 3 صفحه

 

 فرمت :   word

  شماره :

   تاریخ  :

« قرارداد مدیریت پروژه »

  قرارداد ذیل در مورخه  /  /  بین آقای : . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . صادره از : . . . . . . . . . . . . . به نشانی قانونی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که منبعد کارفرما نامیده میشود و آقای . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند : . . . . . . . . .  ، به شماره شناسنامه : . . . . . . . .  ، صادره از : . . . . . . . . . . که منبعد مدیریت پروژه نامیده میشود بشرح ذیل منعقد میگردد .

ماده الف : موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد مدیریت و مشاوره : فنی ، مالی ، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . است ؛ مشخصات پروژه به شرح زیر است :

1-  عنوان پروژه

2-  شماره پروانه

3-  مالک

و ....

دانلود - 1500 تومان

فایل قرارداد مدیریت پروژه , قرارداد مدیریت پروژه , نمونه فایل های قراردادهای عمران معماری , نمونه قرارداد مدیریت پروژه , نمونه قراردادهای ساختمانی
پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی