معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   مجموعه فرم های مدیریت پروژه

سه شنبه , 22 دی 1394 ساعت 16:47 دسته بندی : نمونه قراردادها , فرم های مدیریت پروژه , مدیریت , معماری , عمران , مدیریت , معماری , عمران , آموزشی
 

عنوان : مجموعه فرم های مدیریت پروژه

 مجموعه فرم های مدیریت پروژه
 

 تعداد فرم ها :   64

 

 فرمت :   pdf,wordبرای مطالعه نمونه فرم ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


مجموعه 64 تا فرم های مدیریت پروژه به صورت فایل word،pdf


فرم اسناد الزامات

فرم  برنامه بهبود فرآیند

فرم  برنامه مدیریت پروژه

فرم  برنامه مدیریت ریسک

فرم  برنامه مدیریت منابع انسانی

فرم  خط مبنای هزینه

فرم  ساختار شکست کار

فرم  فرم ثبت ذی نفعان

فرم ثبت سابقه فرضیات و محدودیتها 

فرم مشخصات فعالیتها

فهرست مشخصات اعضای تیم

کاربرگ برآورد هزینه فعالیتها 

گزارش وضعیت ارزش کسب شده

ماتریس احتمال و اثر

ماتریس ردیابی الزامات درون گروهی 

نمودار شبکه

فرم  ارزیابی عملکرد تیم

فرم  برگه داده‌های ریسک‌ها

فرم  برنامه مدیریت الزامات

فرم  برنامه مدیریت ذینفعان

فرم  برنامه مدیریت محدوده

فرم  توافق نامه کار تیمی

دیکشنری WBSفرم 

فرم  پذیرش رسمی

فرم ثبت سابقه تغییرات

فرم خاتمه قرارداد

فرم ممیزی کیفیت

کاربرگ برآورد مدت زمان فعالیتها 

گزارش عملکرد پروژه 

لیست مایلستونها

معیار انتخاب منبع

نقشها و مسئولیتها

 

فرم ماتریس ردیابی الزامات

فرم  ارزیابی عملکرد اعضای تیم

فرم  برآورد هزینه فعالیت‌ها

فرم  برنامه مدیریت ارتباطات

فرم  برنامه مدیریت تغییرات

فرم  برنامه مدیریت کیفیت

فرم  بیانیه محدوده پروژه

فرم  دروس آموخته

فرم  سنجه های کیفیت

فرم ثبت سابقه تصمیمات

فرم خاتمه پروژه

فرم ممیزی ریسک‌ها 

کاربرگ برآورد پایین به بالای هزینه فعالیتها

گزارش تجزیه و تحلیل انحرافات 

لیست فعالیتها

ماتریس تخصیص مسئولیتها

منشور پروژه

فرم  ارزیابی احتمال و اثر

فرم  برآورد مدت زمان فعالیتها

فرم  برنامه زمان‌بندی پروژه

فرم  برنامه مدیریت تدارکات

فرم  برنامه مدیریت زمانبندی

فرم  برنامه مدیریت هزینه

فرم  درخواست تغییر

فرم  ساختار شکست منابع

فرم  ثبت ریسک

فرم ثبت سابقه مسائل

فرم ممیزی تدارکات

فهرست منابع مورد نیاز فعالیتها 

گزارش اعضای تیم از وضعیت 

گزارش وضعیت پیمانکاران

ماتریس تجزیه و تحلیل ذی نفعان 

 

دانلود - 30000 تومان

فرم ارزیابی احتمال و اثر , فرم برآورد مدت زمان فعالیتها , فرم برنامه زمان , فرم برنامه مدیریت تدارکات , فرم برنامه مدیریت زمانبندی , فرم برنامه مدیریت هزینه , فرم ثبت ریسک , فرم ثبت سابقه مسائل , فرم درخواست تغییر , فرم ساختار شکست منابع , فرم ممیزی تدارکات
پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی